01

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

  • 04/03/2015
  • admin

Η ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου ή ενός τμήματος αυτού είναι ουσιαστικά ένας δείκτης που αποτυπώνει το κατά πόσο ενεργοβόρο είναι αυτό. Καταγράφει δηλαδή το ποσό της ενέργειας οποιασδήποτε μορφής που καταναλώνεται στο κτίριο για να εξυπηρετούνται όλες του οι δραστηριότητες (ψύξη – θέρμανση, φωτισμός, ηλεκτρ. συσκευές κλπ).

Όλα τα παραπάνω καταγράφονται με ακρίβεια σε ένα ενιαίο έντυπο που ονομάζεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο συντάσσεται από διπλωματούχο μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή και κατατάσσει το κτίριο σε μία από τις επτά ενεργειακές κατηγορίες.

Στη χώρα μας όλα τα ακίνητα, ιδιαιτέρως αυτά που κατασκευάστηκαν προ του 1985, κρίνονται ανεπαρκή ενεργειακά κυρίως λόγω της παντελούς απουσίας θερμομόνωσης και των παλιών συστημάτων κουφωμάτων.

Το πρόβλημα αυτό έρχεται να λύσει η επαναλειτουργία από τις τράπεζες του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ», μέσω του οποίου μπορεί κανείς να επιδοτηθεί με ποσοστό έως και 70% για εργασίες ανακαίνισης που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Περιλαμβάνονται αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης, τοποθέτηση θερμομόνωσης, ηλιακού θερμοσίφωνα και συστημάτων σκίασης.

Με την ένταξή του στο πρόγραμμα αυτό, μπορεί κάποιος όχι μόνο να επιδοτηθεί (70%) αλλά να λάβει το υπόλοιπο 30% της χρηματοδότησης με τη μορφή άτοκου δανείου. Για εργασίες δηλαδή συνολικού κόστους 10.000,00€, λαμβάνει κανείς ως επιδότηση τις 7.000,00€ και τις υπόλοιπες 3.000,00€ με τη μορφή άτοκου δανείου με περίοδο αποπληρωμής έως και 5 χρόνια. Το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης είναι 15.000,00€ ανά ιδιοκτησία.

Η εταιρία μας, στελεχωμένη από έμπειρους μηχανικούς και ενεργειακούς επιθεωρητές, είναι σε θέση να αναλάβει άμεσα την παραπάνω διαδικασία, σε ότι αφορά τόσο την διεκπεραίωση του φακέλου όσο και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο ακίνητο, με την αμοιβή να είναι κατά 100% επιδοτούμενη από το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2310220753 ή στο info@epmforward.gr. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.